làm thế nào để đối phó với nhiệt độ cao của máy nghiền đứng