tăng gấp đôi lô hàng quặng sắt đến trung quốc vào năm 2022 mining com