thay thế mặt bích chuyển đổi xúc tác bằng khớp nối