thiết bị phục hồi môi trường của máy nghiền chạy bằng cơ sở g