ảnh hưởng của máy nghiền bi lên pdf ống nano carbon