nguyên liệu thô được sử dụng trong các ngành công nghiệp khai thác