làm thế nào để làm cho động cơ có thể nghiền ra đá kim loại